STUDNIA WODOMIERZOWA

Studnie wodomierzowe FSW-1 przeznaczone są do montażu w terenach o wysokim poziomie wody gruntowej lub w przypadku okresowego ich występowania. Konstrukcja studzienek zapewnia szczelność i chroni zainstalowane wewnątrz urządzenia. Nasze urządzenia zostały poddane testom na sztywność konstrukcji i szczelność Dostęp do wnętrza studzienek odbywa się przez właz rewizyjne o średnicy 63 cm Studnia wyposażona jest w stopnie wspawane wykonane z PE-HD.

Zakres oferowanych przyłączy w studniach wodomierzowych obejmuje średnice od PE32 do PE110. Na życzenie zamawiającego mogą zostać wykonane więcej niż dwa króćce przyłączeniowe, których ilość jest jednak uzależniona od średnicy rury.
Studzienki sprzedawane są bez osprzętu tj. wodomierzy bądź zaworów.