POMPOWNIE DOMOWE ŚCIEKÓW

Pompownie domowe ścieków są najczęściej stosowane w układzie grawitacyjno-tłocznym, gdzie z jednego lub kilku domów grawitacyjnie ścieki spływają do zbiornika pompowni skąd za pomocą pompy są tłoczone do kolektora głównego lub na oczyszczalnię ścieków.

ZBIORNIKI

Zbiorniki pompowni wykonywane są w różnych wersjach materiałowych np:

 • PE-HD

Z wieloletniego doświadczeniem nasza firma zaleca stosowanie zbiorników o średnicach fi 1000, 1300, 800 a nawet 600 mm ze względu krótki czas zalegania ścieków w pompowniach.
Zalecane jest aby dno zbiornika było gładkie ponieważ zapobiega to osadzaniu zanieczyszczeń na dnie zbiornika, a także redukcji procesów gnilnych i wydzielania się nieprzyjemnych zapachów.

Dla pompowni domowych zaleca się stosowanie zbiornika z PE-HD oraz pompy wirowe z rozdrabniaczem części stałych.
Maksymalna wysokość podnoszenia tych pomp do H = 13 m, wydajność Q = 0,5l/s dla H=10m i moc silników P = 1300W. Zużycie energii elektrycznej przy eksploatacji kanalizacji ciśnieniowej wynosi około 0,13 kWh dziennie na rodzinę przy założeniu 80l – 150l odprowadzenia ścieków na 1 mieszkańca, koszt roczny dla 4 – osobowej rodziny wynosi ok.20,00 – 35,00 zł.

ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE

Firma Monterka.com.pl Arkadiusz Faluta opracowała profesjonalny, wygodny w montażu i obsłudze układ zawieszany montażu pomp w zbiornikach. Układ ten posiada szybkozłącze hydrauliczne, które umożliwia wyciąganie pompy bez konieczności wchodzenia do zbiornika. Nawet przy wysokim poziomie ścieków we zbiorniku.

WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE

Pracą pomp, w zależności od modelu przepompowni. steruje skrzynka sterownicza połączona z regulatorami pływakowymi lub włącznik pływakowy.

Skrzynka sterownicza wyposażona jest:

 • obudowę IP55 z zamknięciem, wyłącznik sterowania i różnicowo-prądowy
 • tryb pracy automat/ręczna
 • sygnalizację świetlną lub/i dźwiękową
 • licznik czasu pracy (opcja)

Pływaki pełnią funkcje:

 • zabezpieczenie przed suchobiegiem
 • załącz – wyłącz pracę pompy
 • alarm w przypadku przekroczenia poziomu ścieków w zbiorniku.

POMPY

W kompaktowych pompowniach ścieków firmy Monterka.com.pl Arkadiusz Faluta stosowane są pompy wirowe rozdrabniaczem . Oferowane są również pompownie z pompami odrzutowymi i wyporowymi lub o swobodnym przepływie.

ELEMENTY ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykonywane przez zamawiającego:

 • wykonanie sieci ciśnieniowej na głębokości od 0,8 do 1,5 mb przy zastosowaniu rur z polietylenu (PE) o średnicy od Dz= 40 mm oraz sprawdzenie szczelności,
 • posadowienie przepompowni w wykopie z tym jeżeli zbiornik będzie zlokalizowany w terenie o wysokim poziomie wód gruntowych, należy zabezpieczyć przez wypłynięciem,
 • doprowadzenie energii elektrycznej z rozdzielni do miejsca montażu skrzynki sterującej,
 • zamontowanie wyjścia przewodów elektrycznych PE40 dla 1 pompy oraz PE50 dla 2 pomp, ze zbiornika ok. 40cm od powierzchni ziemi.
 • przeprowadzenie rury osłonowej na przewody od skrzynki do zbiornika przewód peszla DN50 lub DN63. Odległość skrzynki sterującej od zbiornika nie większa niż 6m
 • zamontowanie przykanalika doprowadzającego ścieki do zbiornika min. 80cm od dna zbiornika.
 • zamontowanie przewodu tłocznego
 • oczyszczenia zbiornika z zanieczyszczeń stałych (piasek, gruz, szlam),
 • wykonanie próby ciśnieniowej sieci tłocznej,
 • napełnienia min 30cm zbiornika wodą w celu przeprowadzenia próby ruchowej.
 • zamontowanie orurowania wraz z armaturą i połączenie z przewodem tłocznym instalacji,
 • montaż skrzynki sterującej i połączeniem do instalacji elektrycznej,
 • uruchomienie i przekazanie do eksploatacji.

WYMOGI EKSPLOATACYJNE

Prawidłowe działanie kanalizacji ciśnieniowej wg. technologii Monterka.com.pl Arkadiusz Faluta uwarunkowane jest:

 • doprowadzeniem rzeczywistych ścieków komunalnych
 • niedopuszczalne jest wrzucanie do sieci kanalizacyjnej materiałów, które nie są ściekami bytowymi takich jak: torebki plastikowe, linki, taśmy, tkaniny, podpaski higieniczne, prezerwatywy, pończochy stylonowe, żwir, koks, farby, kleje, rozpuszczalniki, oleje.
 • należy 2x do roku przeprowadzić kontrolę stanu pompy, wyczyścić z osadów dno zbiornika, jak również pływaki
 • w okresie gdy budynek jest niezamieszkały przez okres dłuższy niż 2 tygodnie, należy: przepłukać system puścić czystą wodę, aż pompa uruchomi się automatycznie, a następnie zatrzymać dopływ wody.
 • w razie braku prądu lub awarii pompowni należy ograniczyć zużycie wody do minimum.

GWARANCJE

Firma Monterka.com.pl Arkadiusz Faluta udziela gwarancji na okres:

 • do 5 lat na zbiornik z PE,
 • do 24 miesięcy na zainstalowany układ sterowniczo – tłoczny,
 • do 24 miesięcy na pompę.

Invalid Displayed Gallery

SYSTEM KANALIZACJI CIŚNIENIOWEJ

Kanalizacja ciśnieniowa jest rozwiązaniem alternatywnym w stosunku do kanalizacji grawitacyjnej. System ciśnieniowego usuwania ścieków ma następujące zalety:

 • wysoka sprawność układu tłocznego,
 • poprawa bilansu tlenowego ścieków (szybki transport ścieków do oczyszczalni ogranicza proces zagniwania osadów w przewodach kanalizacyjnych),
 • małe przekroje przewodów tłocznych,
 • niskie koszty budowy instalacji ponieważ przewody tłoczne układa się na głębokości od 0,8 m do 1,5 m w zależności od głębokości strefy przemarzania.