ODMULACZE, PIASKOWNIKI

Przeznaczenie

Odmulacz/Piaskownik wykonany z Polietylenu( PE HDPE) jest zbiornikiem szczelnym, przeznaczonym do budowy instalacji oczyszczania ścieków z użyciem separatorów oleju-ropopochodnych, separatorów tłuszczu. Można je wykorzystać również jako studnie rewizyjne.

Budowa

Wszystkie wymienione wyżej modele zbiorników są zbiornikami spawanymi metodą ekstruzyjną. Do budowy zbiorników wykorzystano tylko! materiały z atestem i dopuszczone do obrotu. Zbiorniki mają kształt walca i występują w postaci pionowej . Materiał wykorzystany do budowy zbiornika (Polietylen) jest materiałem odpornym na wszystkie media agresywne występujące w ściekach. Zbiorniki z Polietylenu są odporne na korozję. Właściwości fizyczne i chemiczne Polietylenu zapobiegają zarastaniu zbiornika, co sprawia iż jest on łatwy w czyszczeniu i eksploatacji. . Nasze urządzenia zostały poddane testom na , sztywność konstrukcji i szczelności.