OCZYSZCZALNIE BIOLOGICZNE

Przeznaczenie

Przydomowa Biologiczna Oczyszczalnia Ścieków przeznaczona jest do oczyszczania ścieków gospodarczo bytowych.

Produkowane modele

BOFA -1000 pozioma o wymiarach : średnica 1000 mm długość 3000 mm, pojemność 2400 l dla 2-6 mieszkańców
BOFA -1300 pozioma o wymiarach : średnica 1300 mm długość 4000 mm, pojemność 5300 l dla 4-8 mieszkańców

schematy, rysunki.

Budowa

Wszystkie wymienione wyżej modele zbiorników są zbiornikami spawanymi metodą ekstruzyjną. Do budowy zbiorników wykorzystano tylko! materiały z atestem i dopuszczone do obrotu. Zbiorniki mają kształt walca. Nasze urządzenia zostały poddane testom na skuteczność oczyszczania, sztywność konstrukcji i szczelności. Materiał wykorzystany do budowy zbiornika (Polietylen) jest materiałem odpornym na wszystkie media agresywne występujące w ściekach. Zbiorniki z Polietylenu są odporne na korozję. Właściwości fizyczne i chemiczne Polietylenu zapobiegają zarastaniu zbiornika, co sprawia iż jest on łatwy w czyszczeniu i eksploatacji w porównaniu do zbiorników z betonu, polimerobetonu, laminatów.

6. Eksploatacja i Zasada działania

Do Oczyszczalni ścieki dostają się rurociągiem grawitacyjnym lub ciśnieniowym poprzez szczelnie wspawany króciec (jego średnica i umieszczenie do uzgodnienia z inwestorem)
W komorze nr. I następuje wstępne podczyszczenie ścieków surowych, czyli ich rozpad na części stałe i lotne. W pierwszej komorze zastosowano separator tłuszczu, co ma na celu zapobieganie przedostawaniu się tłuszczu do komory reaktora biologicznego (II). Wstępnie podczyszczone ścieki trafiają grawitacyjnie do reaktora biologicznego gdzie przy udziale tlenu i czynnego osadu dochodzi do rozkładu zanieczyszczeń organicznych. Natlenione ścieki grawitacyjnie przepływają do III komory gdzie dochodzi do sedymentacji co powoduje oddzielenie wody oczyszczonej od osadu. Osad osiada na dnie zbiornika a następnie za pomocą pompy mamutowej zawracany jest do komory nr. I W komorze nr. III woda oczyszczona w celu ostatecznego doczyszczenia wypływa z oczyszczalnie przez filtr keramzytowy. Tak oczyszczone ścieki można odprowadzić do studni chłonnej lub można wykorzystać je gospodarczo np. do nawadniania.
Dla życia drobnoustrojów żyjących w złożu biologicznym niezbędny jest tlen. Tlen do złoża biologicznego dostarczany jest za pomocą pompy powietrza. Przerwa w dostawie napięcia dłuższa niż 10 godzin może spowodować obumieranie bakterii i zakłócić pracę oczyszczalni.
Zbiorniki z Polietylenu nie potrzebują dodatkowej konserwacji. Okres eksploatacji zbiorników szacuje się na kilkadziesiąt lat.